Proizvodnja silosne opreme

  • Horizontalni transporteri - redleri - kapaciteta 120 tona na čas, dužine do 60m.
  • Lanci za redlere, sa plastičnim lopaticama i dvokrake preklopke simetrične i asimetrične.  

Preuzmite PDF Katalog 

 

Proizvodnja mehanizacije

  • Germinatori (setvospremači) raznih zahvata
  • Mehanička sejalica za žito raznih zahvata
  • Gruber raznih zahvata
  • Depozitori za startna mineralna djubriva i praškaste insekticide 

Agropromet-Bečej D.O.O.


Delatnost našeg preduzeća je:

  • Sopstvena poljoprivredna proizvodnja
  • Kooperacija
  • Proizvodnja i remont poljomehanizacije
  • Proizvodnja silosne opreme
image1

Poljoprivredna proizvodnja

1000 ha - kukuruz, pšenica, soja, uljana repica...

Proizvodnja i remont poljo-mehanizacije

Proizvodnja i remont poljo-mehanizacije

Germinatori, sejalice, gruberi, depozitori i drugo...

image3

Proizvodnja sa Kooperantima

17000 ha - Preko 3000 kooperanata

image4

Proizvodnja silosne opreme

Horizontalni transporteri - Redleri i druga oprema

Agropromet Bečej

Tel: +381 21 6913 240 
Email: office@agropromet.co.rs
Website: www.agropromet.co.rs/

Dositejeva br.8, 21220, BEČEJ

RS - SERBIA

VAŽNI PODACI

PIB: 100738671

MB: 08188190